Konfirmant i utlandet? Klikk her!

Informasjon til konfirmanter i utlandet

HVA ER NETTKONFIRMANT TILBUDET?

Nettkonfirmanttilbudet er laget for norske ungdommer fra 13 år, som tilbringer hele eller deler av konfirmanttiden i utlandet, og som av ulike grunner ikke kan delta i undervisningen ved en av Sjømannskirkens utestasjoner.

NÅR OG HVOR

Undervisningen legger til rette for konfirmasjon i mai eller i september. For de som skal konfirmeres på våren starter undervisningen i september/oktober og blir sluttført i april/mai. For de med konfirmasjon på høsten starter undervisningen senest i januar og sluttføres i juni. Selve konfirmasjonen kan finne sted enten ved nærmeste sjømannskirke, i hjemmemenigheten i Norge, eller med en ambulerende sjømannsprest på et avtalt sted.

HVORDAN

Nettopplegget er basert på 10 leksjoner om kristen tro og om det å være menneske. Til hver leksjon følger ca. 10 oppgaver som konfirmanten besvarer og sender til sin konfirmantlærer for godkjenning. Konfirmantlæreren er tilgjengelig for spørsmål og samtale gjennom nettsiden i hele perioden. Når leksjonens oppgaver er godkjent åpnes en ny leksjon for konfirmanten. Det beregnes 14 dager på hver leksjon for at man skal få fullført på normert tid. Lærebok, bibel og filmer ligger enkelt å finne frem i på nettkonfirmant.no. Alle må ha tilgang til PC/Mac/nettbrett, internett og egen e-postadresse. Konfirmasjonen kan ikke avholdes før siste leksjon er levert, da vil konfirmanten kunne motta bevis på gjennomført konfirmantundervisning hvis konfirmasjonshandlingen skal gjennomføres av andre enn konfirmantlæreren.

BESØK OG LEIR

Vi ønsker at alle konfirmanter får besøk av sin konfirmantlærer eller at konfirmanten med familie besøker sin nærmeste sjømannskirke i løpet av konfirmanttiden. Det er et ønske at det arrangeres gudstjeneste under besøket, og at konfirmanten deltar aktivt i denne. Så ta tidlig kontakt med nærmeste sjømannskirke og avtal når et slikt besøk kan passe.

Men mest av alt ønsker vi at konfirmanten får deltatt på en eller flere av leirene som arrangeres av Sjømannskirken eller i hjemmemenigheten (sommerleir). Sjømannskirken arrangerer regionale leirer for nettkonfirmantene i New York, London, Dubai og Singapore. Noen regioner har leir både høst og vår og det er ønskelig at konfirmantene er med på begge uavhengig om de skal konfirmeres vår eller høst. Når du melder deg på vil du få informasjon om hvilken leir som er mest aktuell for deg.

PÅMELDING

Frist for påmelding er 1.oktober for vårkonfirmasjon, og 1. januar for høstkonfirmasjon. Konfirmanten melder seg på via skjemaet som du finner her. Når konfirmanten er påmeldt vil han eller hun få tildelt sin konfirmantlærer og få tilsendt informasjon om innlogging til nettkonfirmantsidene våre. Dette skjer i begynnelsen av september for vårkonfirmantene og fortløpende for høstkonfirmanter.

PRIS

Det koster NOK 300,- å bli nettkonfirmant. Beløpet settes inn på Sjømannskirkens konto i 8220.02.83240, Sparebanken Sør, Rådhusgt. 7/9, 4611 Kristiansand innen påmeldingsfristen. Vårt IBAN nr er: NO97 8220 0283 240. BIC-adresse er SPSONO22.

Familien må i tillegg påregne utgifter til konfirmantleir og eventuelt materiell, undervisning og aktiviteter som arrangeres av den nærmeste sjømannskirke. Mer informasjon om dette vil bli gitt av den nettlæreren du blir tildelt.

KONTAKT

Ta kontakt med Sjømannskirkens nettkonfirmantansvarlige om dere lurer på noe: